top of page

Lokman Hekim Sağlık Vakfı

kare logo(8).png

Lokman Hekim Sağlık Vakfı, maddi yetersizlikler içinde eğitimini sürmekte olan tıp fakültesi öğrencilerine toplumun inancını taşıyarak ; yüzünü bilime dönmüş, mesleğini ve toplumunu seven, doğaya sahip çıkan, hastayı fiziksel ve ruhsal bir bütün olarak değerlendiren, din, dil, ırk ayrımı yapmayan, dünya ile entegre güncel tıp bilgisine sahip “Geleceğin Hekimlerinin” yetişmesi, tüm hastaların eşit sağlık hizmeti alabilmesi ve doğanın korunmasını da içine alarak yarınlara yatırım yapmayı amaçlayan bir vakıftır.

bottom of page