top of page

SERÇEV

SERÇEV İyilik Mağazası

Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV), Serebral Palsili çocukların eğitim ve sağlık alanında sahip oldukları haklardan maksimum düzeyde faydalanmaları için çalışmaktadır. Türkiye’deki serebral palsili bireylerin her birey gibi eşit hak ve fırsatlara sahip olmasını sağlayarak, onları üretken kendine yeten bağımsız bireyler olarak topluma kazandırmayı hedeflemektedir.

bottom of page